Droneinspeksjon offshore

Foto: Trond Kolbjørnsen

I slutten av februar oppdaget Statoil en sprekk i fakkeltippen på Statfjord C. Det ble observert et uvanlig fakkelbilde og dette måtte sjekkes umiddelbart. På kort varsel fikk Woldcam oppdraget med å inspisere fakkelen med drone. Eget helikopter ble rekvirert slik at vi på kortest mulig tid ankom Statfjord C. Til tross for stor avstand mellom vårt mannskap og dronen, samt sterk vind, ble bildene skarpe og filmopptakene stabile. 

Som følge av inspeksjonen blir Stafjord C stengt ned i 12 dager for å kunne skifte fakkeltippen.

Med vår lange erfaring med filmopptak offshore og opptak med drone, løser vi denne typen oppdrag sikkert og effektivt. Les mer her.