Medietrening

I en krise er det mange som kjemper om oppmerksomheten og det blir viktig å fremstå som en attraktiv og pålitelig informasjonskilde. En talsperson har et stort og spesielt ansvar.

 

Hvordan talspersonen presterer kan være med på å enten forsterke eller minimalisere en krise. Talspersonen har stor innflytelse på omdømmet. For å kunne løse oppgaven, må talspersonen kjenne og forstå medias premisser. Det handler om grundig forarbeid og trygghet.

Simulatortrening

Trygghet bygges gjennom realistisk trening. På samme måte som for piloter og andre spesial-yrker tar vi i bruk simulator når vi trener, og legger vekt på å skape et så realistisk treningsscenario som mulig:

TIDSPRESS

  • Begrenset tid til forberedelser
  • Begrenset tid til å levere budskap

SPILLSTAB OG KULISSER

  • Profesjonelle teknikere og journalister
  • Autentisk utstyr og kulisser

KOMPLEKSITET

  • Realistisk aktørbilde
  • Aktuelle og relevante scenario

”LIVE”

  • Direktesendinger
  • Realistisk post-produksjon

Treningskonsepter

Felles for alle våre treningskonsepter er at vi bistår med veiledning underveis. Våre rådgivere veileder etter beste praksis på alt fra krav til teknisk oppsett og fasiliteter, regi og dreiebok for pressekonferanse til innhold og budskap, formidling og presentasjonsteknikk.

I vår nyhetssimulator får talspersonen realistisk trening. En tilleggstjeneste er å inkludere psykologer i treningen, slik at den/de som trenes også får trening på stressmestring.

All treningen tilpasses hvem som skal trenes, hensikten med treningen og antall personer som deltar.

Mer informasjon

For mer informasjon og priser, ta kontakt.