Luftfoto - Markedsføring

Woldcam leverer foto og film fra drone til bruk i intern eller ekstern markedsføring for industri og næringsliv. Kreative vinkler og nye perspektiver framhever dine produkter og tjenester:

  • Oversiktsfoto i forbindelse med salg og utleie av bolig og eiendom
  • Muligheter for integrering av 3D-modeller (se eksempel)
  • Nettsider og trykksaker for hoteller, reiseliv, feriesteder og alpinanlegg
  • Events, konserter, jubileum og utstillinger
  • Åpning av veier, skoler eller idrettsanlegg

I samarbeid med kunde identifiserer vi hva som skal fotograferes og filmes, og på hvilken måte. Etter startprosedyrer og avgang har vi opp til 40 minutter flytid. Under flygingen følger kunden med på en skjerm som viser direkte overførte videobilder fra dronen. Det gjøres opptak av bilder og video underveis.

 
 
jatta.jpg
 
 

Flygingen må på forhånd være avklart med aktuelle grunneiere. Det tas forbehold om annen lufttrafikk i området, samt nærhet til sensitive og militære anlegg. Alle oppgitte priser er eks mva.