Luftfoto - Inspeksjon

Bruk av drone i forbindelse med inspeksjon og undersøkelser gir store muligheter. Med minimal risiko kan man inspisere og få oversikt fra vinkler og høyder som normalt er farlige eller lite tilgjengelige:

  • Inspeksjon av bruer, master, høyspentlinjer og andre lite tilgjengelige konstruksjoner
  • Inspeksjon av større eiendom, landbruksbygninger, dyrket mark, og skog
  • Undersøkelse av utsatte områder for jord-, snø- eller fjellras
  • Søk etter tapt eiendom, søk etter savnede personer

Sammen med kunde identifiserer vi hva som skal inspiseres, og på hvilken måte. Etter startprosedyrer og avgang har vi opp til 40 minutter flytid. Under flygingen følger kunden med på en skjerm som viser direkte overførte videobilder fra dronen. Det gjøres opptak av bilder og video underveis.

 
 
inspeksjon (1).jpg
 
 

Flygingen må på forhånd være avklart med aktuelle grunneiere. Det tas forbehold om annen lufttrafikk i området, samt nærhet til sensitive og militære anlegg. Alle oppgitte priser er eks mva.