Luftfoto - Dokumentasjon

Vi leverer film- og fotodokumentasjon fra lufta. Raskt, effektivt og på kort varsel. Bruksområdene er utallige:

  • Industri og utbygningsområder, havner og jernbaner

  • Antenner, master, høyspentlinjer, industripiper og flammetårn

  • Boligblokker, høyhus, lagerbygg, tårn og industribygninger

  • Veiprosjekter, bruer, tunneller og anleggsområder

  • Arealoversikt, idrettsanlegg og stadion

Sammen med kunde identifiserer vi hva som skal dokumenteres, og på hvilken måte. Etter startprosedyrer og avgang har vi opp til 40 minutter flytid. Under flygingen følger kunden med på en skjerm som viser direkte overførte videobilder fra dronen. Det gjøres opptak av bilder og video underveis.

 
 
dsc_6029.jpg
 
 

Flygingen må på forhånd være avklart med aktuelle grunneiere. Det tas forbehold om annen lufttrafikk i området, samt nærhet til sensitive og militære anlegg. Alle oppgitte priser er eks mva.